VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ

Vergi Ceza İhbarnamesi

ÖDEME EMRİ NEDİR ?

Vergi hukkunda ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunu’un 55. Maddesinde düzenlenmiştir. Vergi dairesi düzenlenen ödeme emrini zamanında ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili için düzenlener. Madde hükmünce alacağının 15 gün içerisinde ödenmesi veyahut mal bildiriminde bulunulması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Vergi dariesi ödeme emrini tebliği ile tahsilat işlemlerini başlatır.

Ödeme emri içeriğinde ;Borcun asıl ve fer’ilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı, Borcun nereye ödeneceği, Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği, Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği ve Ödeme emrine karşı hangi mahkemede hangi süre içerisinde dava açılabileceği gibi bilgiler yer almaktadır.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Vergi Dairesi ödeme emrini, tahhakkuk ederek kesinleşmiş kamu alacakları için düzenlemektedir. Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacağının kamu tarafından cebren tahsil işleminin başladığını gösterir. Tahakkuk ederek kesinleşen kamu alacağı için ödeme emrini düzenleyen kamu kurumuna itiraz başvuru yolu yoktur. Kamu kurumuna itiraz edildiğinde ödeme emrinde belirtilen süreler durmayacağından hak kaybına yol açabilecektir.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişinin ödeme emrine karşı yapabilecekleri sınırlıdır. Bunlar; – Ödeme emrinde belirtilen tutar ödenir , -Ödeme emri tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde malvarlığı bildiriminde bulunmak, -Ödeme Emrine karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içeriside dava açmak.

İtiraz ancak dava yolu ile mümkün olmaktadır. Ödeme emri tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödeme tutarının tamamına veya bir kısmına dava yolu ile itiraz etmek mümkündür. Ödeme emrinde belirtilen bedelin zamanaşımına uğradığını, ödeme emrinde belirtilen bir borcun olmadığını veyahut ödeme emrinde belirtilen tutarın fazla olduğu ileri sürülerek davata konusu olacaktır.

Açılan davada mahkemeden “Yürütmenin Durdurluması ” kararı alınmadığı sürece vergi dairesinin takip işlemleri devam eder. Bu nedenle vergi davalarını konusunda uzman kişlerden yardım alınarak açılması önem arz etmektedir. Mahkeme sonucunda mükellef haksız çıkarsa vergi dairesi ret edilen miktarın %10’u fazla olarak talep eder.

Av. Ahmet Ayhan ÖZTÜRK

BÜROMUZDAN ÖRNEK KARAR

HUKUKUKİ DESTEK İÇİN İLETİŞİM HATLARIMIZDAN TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: