İŞ HUKUKU

İş Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

  • Kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsiline ilişkin alacak davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar,
  • Fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplanması ve tazminine ilişkin alacak davaları,
  • İşverene karşı açılan davalarda işveren vekilliğinin yürütülmesi

Danışmanlık Hizmetleri

  • İşçi ve işyeri güvenliği hususunda işverenlere hukuki sorumluluklarına ilişkin eğitimlerin verilmesi,
  • İşveren ve çalışanların haklarının haklarının korunması,
  • Güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumluluk halleri hakkında bilgilendirilmesi,
  • İş sözleşmesinin haklı feshi halinde sürecin yürütülmesi, ihtarların hazırlanması