SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

  • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları,
  • Sağlık çalışanı ve sağlık kuruluşu aleyhine açılan malpraktise dayalı maddi, manevi tazminat ve rücu davaları,
  • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,

Danışmanlık Hizmetleri

  • Hasta ve hekim hakları alanında danışmanlık,
  • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarının malpraktis konusunda bilgilendirilmelerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi,
  • Malpraktis sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması