TİCARET HUKUKU

Öztürk ve çiçek hukuk

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Ticari sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü,
 • Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma,
 • Gümrük davaları,
 • Kıymetli evrak hukuku,
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi ve alacağın tahsili,
 • Haksız rekabet eylemlerinden kaynaklı tazminat ve ceza davaları,
 • Cari hesaptan kaynaklı alacak davaları,
 • Fatura alacakları davaları,
 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini,

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal hukuki danışmanlık,
 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi,
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar,
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri,
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması,
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Leasing sözleşmeleri,
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi,
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi,
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN