GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • İpotek fekki davaları,
 • Kira uyuşmazlıklarına ilişkin davalar,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davaları,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) ve el atmanın önlenmesi davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Haksız işgal tazminatı (Ecrimisil) davaları,
 • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel davaları,
 • Şufa (Önalım) hakkının kullanılmasına ilişkin davalar

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkulün tapu işlemleri ve bu konudan doğacak olan sorunların çözümü,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, ev sahibi ve kiracıların haklarının muhafazası,
 • Gayrimenkullerin alım satımından doğan tüm uyuşmazlıkların çözümü.
 • İmar plan değişikliği ile ilgili idari süreçlerin takibi,
 • İpotek, intifa, irtifak gibi ayni hakların tesis ve terkini ile diğer işlemlerin ifası için hukuki destek verilmesi,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve mortgage işlemleri ile ilgili çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü