ÖZVERİ,

DENEYİM,

UZMANLIK…

Son Yazılar

KİRA ARTIŞ ORANININ BELİRLENMESİ, KİRA TESPİTİ DAVASI VE KİRA UYARLAMA DAVASI

Kira tespit davası Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava kira sözleşmesinin beş yılını doldurmasından itibaren her zaman açılabilir. Kiranın uyarlanması davası açılabilmesi için taraflarca öngörülememe şartını sağlayan en güncel ve yaygın örnek Türk Lirasının değerinin kira sözleşmesinin yapıldığı dönemde öngörülemeyecek oranda azalmasıdır. bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde tarafların yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedelini, kira zam oranını, belirlemeleri gerekmektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçları ( VUK 359)

Vergi Kaçakçılığı Suçları : Devletin Mali Sağlığını Tehdit Eden Eylemler Devletler, faaliyetlerini yürütmek için vatandaşlarından vergi toplar. Vergi kaçakçılığı, devletin mali sistemini zayıflatarak hatta çökmesine neden olan ciddi bir suçtur.Bu nedenle, 4369 sayılı yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde “kasten” ibaresi…

VERGİ SUÇLARINDA KOVUŞTURMA USULÜ

Cumhuriyet Başsavcılıklarına vergi birimlerinden gelen dosya üzerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ayrıca bir araştırma ve soruşturma yapılmadan iddianame düzenlenerek kamu davası açılmaktadır.