ÖZVERİ,

DENEYİM,

UZMANLIK…

Son Yazılar

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAİR

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme niteliğindedir. Satış sözleşmesinden farklı olarak taraflara ileride bir satış sözleşmesi yapılmasını talep etme hakkı verir. Bu aşamada tarafların satış sözleşmesine ilişkin iradesi henüz oluşmamıştır. Sözleşme ile ileri satış işlemi gerçekleşene kadar taşınmaz sahibinin…

VERGİ UYGULAMALARINDA İHTİRAZİ KAYIT

İhtirazi Kayıt, hukuk terimi olarak haklarını koruma altına almak isteyen tarafın koşullu olarak verdiği beyandır. Vergi uygulmalarında, mükellefin kurumun genel uygulamalarına uygun düşen ancak bu uygulamanın yerinde olmadığını düşündüğü durumda başvurabileceği bir usuldür.

HAKARET SUÇU (TCK 125)

Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.…