ÖZVERİ,

DENEYİM,

UZMANLIK…

Son Yazılar

KİRA ARTIŞ ORANININ BELİRLENMESİ, KİRA TESPİTİ DAVASI VE KİRA UYARLAMA DAVASI

Kira tespit davası Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava kira sözleşmesinin beş yılını doldurmasından itibaren her zaman açılabilir. Kiranın uyarlanması davası açılabilmesi için taraflarca öngörülememe şartını sağlayan en güncel ve yaygın örnek Türk Lirasının değerinin kira sözleşmesinin yapıldığı dönemde öngörülemeyecek oranda azalmasıdır. bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde tarafların yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedelini, kira zam oranını, belirlemeleri gerekmektedir.

VERGİ SUÇLARINDA KOVUŞTURMA USULÜ

Cumhuriyet Başsavcılıklarına vergi birimlerinden gelen dosya üzerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ayrıca bir araştırma ve soruşturma yapılmadan iddianame düzenlenerek kamu davası açılmaktadır.

VERGİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ VE VERGİ SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ KAVRAMI

Vergi kaçakçılığı suçundan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların ayrısı ve buna isabet eden gecikme zammını bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazineye ödedikleri takdirde 359. Maddede bu maddeyi ihdas eden kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanılabilir.