Vergi Kaçakçılığı Suçları ( VUK 359)

Vergi Kaçakçılığı Suçları : Devletin Mali Sağlığını Tehdit Eden Eylemler Devletler, faaliyetlerini yürütmek için vatandaşlarından vergi toplar. Vergi kaçakçılığı, devletin mali sistemini zayıflatarak hatta çökmesine neden olan ciddi bir suçtur.Bu nedenle, 4369 sayılı yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde “kasten” ibaresi…

VERGİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ VE VERGİ SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ KAVRAMI

Vergi kaçakçılığı suçundan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların ayrısı ve buna isabet eden gecikme zammını bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazineye ödedikleri takdirde 359. Maddede bu maddeyi ihdas eden kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanılabilir.

7394 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 213 SAYILI VUK’DA YER ALAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Vergi kaçakçılığı suçu topluma karşı işlenen devletin mali sisteminin zayıflamasına hatta çökmesine neden olan ağır bir suçtur.

İNANÇ SÖZLEŞMESİ VE İNANÇLI İŞLEME DAİR

Hukukumuzda inanç sözleşmesi ve inançlı işlemler kanun ile düzenlenmemiştir. İnançlı işlemler daha çok uygulama ve içtihatlar doğrultusunda şekillenmektedir. Bu içtihatlar doğrultusunda da inançlı işlemin varlığı iki koşula bağlıdır. Bunlar koşullar inanç sözleşmesi ve devir işleminden oluşmaktadır. İnanç sözleşmeleri Türk Borçlar…