KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAİR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi taraflarının arsa sahibi ve yüklenici yani müteahhitten oluştuğu sözleşmedir. Sözleşme arsa sahipleri tarafından yapılması gereken inşaat işlerinin müteahhite devrini sağlamaktadır. Buna karşılık müteahhit bir kısım arsa payına veya dairelerin mülkiyetine sahiplik elde etmektedir. Tarafların hak ve…

YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ (TAPU İPTAL) DAVASI

bazı durumlarda tapu sicilinde görülen malik gerçek malik olmadığı gibi yolsuz tescil söz konusu olabilmektedir. Yapılan tescilin hukuki sebepten yoksun olması veyahut gibi tescile sebep olan hukuki işlemlerdeki sakatlıklar yolsuz tescile sebebiyet vermektedir.

ÖNALIM HAKKI, TÜRLERİ VE KULLANILMASINA DAİR

Önalım hakkı; belirli bir kişiye bir malı öncelikli olarak satın alma hakkı tanıyan bir haktır. Önalım hakkı olan kişi veyahut malik tarafından önalım hakkı tanınan kişi ancak malın üçüncü kişilere satışı halinde önalım hakkını kullanılabilmektedir. Satış söz konusu olduğunda önalım…

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÜÇTE İKİ HİSSE ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALINAMAZSA NE OLUR ?

Kentsel dönüşüm kapsamında maliklerin ya da maliklerden birinin başvurusu ile riskli yapı tespiti yaptırılabilmektedir. Karot alma işlemi sonucu yapı riskli yapı olarak tespit edilebilmektedir. Riskli olduğu tespit edilen yapı hakkında ne gibi bir işlem yapılacağına dair karar alınmasında maliklere öncelik…

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE SÜREÇ

Kentsel dönüşüm uygulamalarının gündeme gelmesi ile en çok merak edilen hususlardan biri de riskli yapı tespiti olmuştur. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda da belirtildiği üzere kentsel dönüşüm sürecinin ilk aşaması riskli yapının tespit edilmesidir. Riskli yapı…