BEYAZ KOD SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

Sağlık Bakanlığının 2013/2 sayılı Genelgesi uyarınca şiddete maruz kalan hekimler hayati risklerinin bulunması, tehdit gibi durumlarda ilgili yöneticiye ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne, koruma altına alınması için gerekli işlemlerin başlatılması talebinde bulunabilirler.

HEKİMİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Belgede sahtecilik suçu bilerek ve isteyerek işlenebilir.Hekimin düzenlediği tüm belgeler TCK açısından resmi belge niteliğindedir.Hekimin belgede sahtecilik suçlarının cezasının belirlenmesindeki en önemli kriter haksız menfaat ve kamu zararıdır. Sahte olarak düzenlenen belge haksız menfaat sağlamamış veya kişi ve kurumları zarara uğratmamışsa daha az cezaya hükmolunur.