İNANÇ SÖZLEŞMESİ VE İNANÇLI İŞLEME DAİR

Hukukumuzda inanç sözleşmesi ve inançlı işlemler kanun ile düzenlenmemiştir. İnançlı işlemler daha çok uygulama ve içtihatlar doğrultusunda şekillenmektedir. Bu içtihatlar doğrultusunda da inançlı işlemin varlığı iki koşula bağlıdır. Bunlar koşullar inanç sözleşmesi ve devir işleminden oluşmaktadır. İnanç sözleşmeleri Türk Borçlar…

KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİNE DAİR İSTİNAF KARARI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ XX. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINAGEREKÇELİ KARAR KARAR DÜZELTME DOSYA NO : 2023/XXXKARAR NO : 2023/XXXX HAKİM BAŞKAN : XXXXXXXXHAKİM ÜYE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHAKİM ÜYE : XXXXXXXXXKATİP : XXXXXXXXXXXXİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU XX SULH HUKUK MAHKEMESİTARİHİ…

İDARENİN (DEVLETİN) DEPREMDEN SORUMLULUĞU HAKKINDA

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ülkenin büyük kesiminde etkisini hissettiren deprem felaketi ile bu alandaki hukuki sorunlar ne yazık ki gün yüzüne çıkmış ve güncel hale gelmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge üzerinde yer…

SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KEYTRUDA (Pembrolizumab) DAVASI

SGK'nın SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kurallarını bahane ederek evrensel tıp kurallarına uygun olarak kullanılan makul yararı gösterilmiş ilacın( Keytruda) geri ödemesinden kaçınma şansı yoktur. Anayasaya aykırılık nedeniyle SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan Keytruda gibi immunoterapi ilaçlarının bedelinin ödenmesi açılacak davada alınacak ihtiyati tedbir kararı ve dava sonunda açılan davanın kazanılması yoluyla sağlanabilir.