İDARENİN (DEVLETİN) DEPREMDEN SORUMLULUĞU HAKKINDA

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ülkenin büyük kesiminde etkisini hissettiren deprem felaketi ile bu alandaki hukuki sorunlar ne yazık ki gün yüzüne çıkmış ve güncel hale gelmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge üzerinde yer…

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAİR

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme niteliğindedir. Satış sözleşmesinden farklı olarak taraflara ileride bir satış sözleşmesi yapılmasını talep etme hakkı verir. Bu aşamada tarafların satış sözleşmesine ilişkin iradesi henüz oluşmamıştır. Sözleşme ile ileri satış işlemi gerçekleşene kadar taşınmaz sahibinin…

VERGİ UYGULAMALARINDA İHTİRAZİ KAYIT

İhtirazi Kayıt, hukuk terimi olarak haklarını koruma altına almak isteyen tarafın koşullu olarak verdiği beyandır. Vergi uygulmalarında, mükellefin kurumun genel uygulamalarına uygun düşen ancak bu uygulamanın yerinde olmadığını düşündüğü durumda başvurabileceği bir usuldür.

HAKARET SUÇU (TCK 125)

Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.…

MÜDAHALENİN MEN-İ DAVASI ( HAKSIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI)

malik, malını elinde haksız olarak bulunduran kimseye karşı müdahalenin men-i davası açabilmektedir. Bu dava hak sahibi olan kimsenin söz konusu hakkı kullanmasının mümkün olmaması ya da söz konusu hakkı kullanmasının zorlaşması halinde açılmaktadır.

TEHDİT SUÇU

Tehdit Suçu ,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106 maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre tehdit suçu bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını veya sair bir kötülük…

MASUMİYET KARİNESİ

Masumiyet karinesi, şüpheli veya sanığın yargılama sırasında hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar suçsuz olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Bir suçu işlediği iddia edilen kişi (şüpheli), suçlu olduğu yasalara uygun olarak kanıtlanmadıkça masum sayılır. Bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan kimse hakkında mahkumiyet kararının…

ECRİMİSİL DAVASI – HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATINA DAİR

haksız işgal nedeniyle malikin uğradığı zararın tazmini için açılan dava ecrimisil davasıdır. Örneğin size ait arazideki meyve bahçesinden yıllardır komşu arazi maliki mi faydalandı ? Dededen kalma miras evi kardeşiniz yıllarca kiraya verip parasını mı aldı ? Apartmanın sığınak kısmını dükkan kiracısı yıllardır depo olarak mı kullandı ?

KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN İSTEMİ – ÖRNEK KARAR

T.C.İstanbul AnadoluXX. SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : XXXXXXXX EsasKARAR NO : XXXXXXXHAKİM : XXXXXXXXXXKATİP : XXXXXXXXXXXXXXXXDAVACI : XXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXVEKİLİ : Av. AHMET AYHAN ÖZTÜRK - [16788-87570-83750] UETSDAVALI : XXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVEKİLİ : Av. XXXXXXXXXXX - [XXXXXXXXXXXXXXX] UETSDAVA : Kira…