YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ (TAPU İPTAL) DAVASI

bazı durumlarda tapu sicilinde görülen malik gerçek malik olmadığı gibi yolsuz tescil söz konusu olabilmektedir. Yapılan tescilin hukuki sebepten yoksun olması veyahut gibi tescile sebep olan hukuki işlemlerdeki sakatlıklar yolsuz tescile sebebiyet vermektedir.

DEPREM VERGİSİ VE DEPREM VERGİSİNE İTİRAZ YOLU

7440 sayılı Kanun’un md.10/27 yer alan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu düşünülüyorsa ihtirazi kayıtlı beyanname verilerek 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesinden ilgli düzenlemenin itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesinden iptalini talep etmek gerekir.

BEYAZ KOD SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

Sağlık Bakanlığının 2013/2 sayılı Genelgesi uyarınca şiddete maruz kalan hekimler hayati risklerinin bulunması, tehdit gibi durumlarda ilgili yöneticiye ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne, koruma altına alınması için gerekli işlemlerin başlatılması talebinde bulunabilirler.

ÖNALIM HAKKI, TÜRLERİ VE KULLANILMASINA DAİR

Önalım hakkı; belirli bir kişiye bir malı öncelikli olarak satın alma hakkı tanıyan bir haktır. Önalım hakkı olan kişi veyahut malik tarafından önalım hakkı tanınan kişi ancak malın üçüncü kişilere satışı halinde önalım hakkını kullanılabilmektedir. Satış söz konusu olduğunda önalım…

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÜÇTE İKİ HİSSE ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALINAMAZSA NE OLUR ?

Kentsel dönüşüm kapsamında maliklerin ya da maliklerden birinin başvurusu ile riskli yapı tespiti yaptırılabilmektedir. Karot alma işlemi sonucu yapı riskli yapı olarak tespit edilebilmektedir. Riskli olduğu tespit edilen yapı hakkında ne gibi bir işlem yapılacağına dair karar alınmasında maliklere öncelik…

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE SÜREÇ

Kentsel dönüşüm uygulamalarının gündeme gelmesi ile en çok merak edilen hususlardan biri de riskli yapı tespiti olmuştur. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda da belirtildiği üzere kentsel dönüşüm sürecinin ilk aşaması riskli yapının tespit edilmesidir. Riskli yapı…

KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİNE DAİR İSTİNAF KARARI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ XX. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINAGEREKÇELİ KARAR KARAR DÜZELTME DOSYA NO : 2023/XXXKARAR NO : 2023/XXXX HAKİM BAŞKAN : XXXXXXXXHAKİM ÜYE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHAKİM ÜYE : XXXXXXXXXKATİP : XXXXXXXXXXXXİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU XX SULH HUKUK MAHKEMESİTARİHİ…