İDARE HUKUKU

İdare Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

  • İdari işlemleri iptaline ilişkin davalar,
  • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararların tazminine yönelik tam yargı davaları,
  • İdari yargının görevli olduğu durumlarda ilaç bedellerinin karşılanmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı alınması,

Danışmanlık Hizmetleri

  • İdareye başvuruların yapılması,
  • İdari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması,
  • Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi,
  • Uzlaşma işlemlerinin takibi

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN