KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Öztürk ve çiçek hukuk

Danışmanlık Hizmetleri

  • Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müvekkillerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması amacıyla uyum projeleri gerçekleştirme,
  • Kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlama,
  • KVKK kapsamında müvekkiller tarafından 3. kişilerle akdedilen sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • Elektronik ortamda yapılan işlemlere ve veri güvenliğine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması,
  • KVKK kapsamında müvekkillerin haklarının teminine ilişkin süreçlerin yürütülmesi

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN