SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

  • Hekim mesleki sorumluluk davalarında, sigorta şirketlerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
  • Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, alacak ve tazminat davaları,
  • Hayat ve maluliyet sigortası davaları,
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri ile açılan davalar,
  • Ölümlü trafik kazası neticesinde açılan manevi tazminat davaları

Danışmanlık Hizmetleri

  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri nedeniyle hekim ve sağlık kuruluşlarına yöneltilen tazminat taleplerinde medikolegal raporlama hizmeti,
  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası nedeniyle sigorta kuruluşlarına yöneltilen bedeni hasar tazminat taleplerinde  medikolegal raporlama ve avukatlık  hizmeti,
  • Can sigortalarına bağlı sigorta şirketine yöneltilen tazminat taleplerinde risk analizi, medikolegal raporlama ve avukatlık hizmeti,
  • Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü