HİZMET TESPİT DAVASI

sözleşme hukuku
sözleşme hukuku

Hizmet tespit davası, sigortasız çalışanların , sigortasız geçen sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemesinde açtıkları davalardır. İşten ayrıldıktan sonra beş yıl içerisinde açılmalıdır. Davanın açılabilmesi için çalışanın ;Sigortasız çalışmış olması, Çalışmanın işyeri tarafından kuruma bildirilmemiş olması ve beş yıl içinde dava açılması gerekmektedir

Hizmet tespit davasını kişinin kendisi ya da sigortalı ölmüşse hak sahipleri eş, çocuk, ana-baba açabilir. Sigortalı ölmüşse, hak sahiplerinin 5 yıllık hak düşürücü süresi sigortalının ölüm tarihinden başlar.

Hizmet tespit davasında taraflar birçok delil sunabilir. Bu deliller yazılı da olabilir tanık beyanları da olabilir. Mahkemeler tarafından itibar edilen yazılı belgeler; yasal defter kayıtları, ücret bordroları, ücret hesap pusulaları, gelir ve gider belgeleri, özlük dosyaları ve sözleşmelerdir.

Sigortalı davayı kazanırsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir.

Av. Ahmet Ayhan ÖZTÜRK

 

Bir Cevap Yazın

%d