İŞE İADE DAVASI AÇABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Öztürk ve çiçek hukuk

1. İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olarak çalışmak
Çalışanın işe iade davası açabilmesi için İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışması gerekmektedir.

2. İş Sözleşmesinin Süresiz Olması
İş sözleşmeleri süreli veya süresiz olarak yapılabilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin en önemli özelliği  sözleşme süresi sona erdikten sonra iş sözleşmesi bitecektir. Bu nedenle İş Kanunu m. 18 uyarınca işe iade davasından yalnızca süresiz sözleşmeyle çalışanlar faydalanabilir.

3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi
Çalışanın feshe karşı korumadan faydalanarak, işe iade davası açabilmesi için, iş sözleşmesinin, işveren tarafından feshedilmesi gerekir.

4. Çalışanın Altı Ay Kıdeminin Bulunması
İş Kanununa göre işe iade davası açabilmek için, sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilen işçinin en az altı aylık kıdemi olmalıdır.

5. Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyeri Olması
İşe iade davalarında şartlardan biriside çalışılan iş yerinin çalışan sayısının otuz işçi veya daha fazlası olmasıdır.

6.Feshin geçerli bir nedene dayanmaması
İşverenin iş akdini geçerli bir nedenle fesih ettiği durumlarda çalışan yalnız kıdem tazminatını alabilecektir. Geçerli fesih nedenleri ayrı bir yazıda ele alınacaktır

7. İşveren Vekili Statüsünde Olmamak
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve çalışanı işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davasından yararlanamaz.

İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ
İş sözleşmesi feshedilen çalışan, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. Çalışan için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir.

ÇALIŞANIN SAVUNMASININ ALINMASI
Çalışanın savunmasının alınması gerektiği İş Kanunu 19. maddede öngörülmüş olup, kanun maddesi uyarınca çalışanın savunması alınmadan, belirsiz süreli iş sözleşmesi davranış ve verimliliği nedeniyle sona erdirilemez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: