İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI

Öztürk ve çiçek hukuk

Çalışan işe iade davası kazandıktan sonra, haksız fesih nedeniyle, boşta geçen süreye ilişkin dört aya kadar olan ücretini ve diğer haklarını talep etme hakkına sahip olur. Mahkemenin verdiği  çalışanın işine iadesine ilişkin kararın, çalışana tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere, işverenine başvurması gerekmektedir. İşveren, işe iade için başvuran çalışanı,  bir ay içinde işine başlatmalıdır. Aksi takdirde çalışana en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

ÇALIŞANIN İŞVERENE BAŞVURUDA BULUNMASI

Çalışan, mahkemenin verdiği   işe iade  kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde  işverenine işe başlamak üzere başvurması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücüdür. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaz ise çalışan işe iade haklarını kullanamayacaktır. İşverene yapılacak olan başvurunun nasıl yapılacağı yasa ile belirlenmemiştir. Yazılı ve sözlü başvuru yapılabilir. Ancak bu durumun ispatı da önem arz etmektedir. Bu yüzden başvurunun noter aracılığı ile süresinde (10 gün) yapılması en doğru yol olacaktır.

ÇALIŞANIN İŞE BAŞLATILMASI

İşveren, mahkemece verilen işe iade kararı ile kendisine başvuruda bulunan çalışanı, çalışanın boşta geçen sürelerdeki ücretlerini ödemek suretiyle işe başlatmalıdır.

ÇALIŞANIN (İŞÇİNİN) İŞE BAŞLATILMAMASI

Çalışan, işveren tarafından işe alınmadığı takdirde, çalışanın boşta geçirdiği süre ücretini de ödemek zorundadır. Kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücreti tutarındaki ücreti, mahkeme kararında belirlenen dört ile sekiz aylık ücret arası tazminatı ve eğer ödenmedi ise diğer tazminat alacaklarının (kıdem , ihbar)  çalışana ödenmesi gerekecektir.

Bir Cevap Yazın

%d