VERGİ CEZA İHBARNAMESİ

Vergi Ceza İhbarnamesi

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ NEDİR?

Vergi ceza ihbarnamesi vergi tarhiyatı yapmaya yetkili kurumlar tarafından (Mal müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve belediyelerce) düzenlenir. İhbarnamenin içeriği Vergi Usul Kanunu 34. ve 35. maddelere uygun olarak oluşturulur. İhbarname içeriğinde tarh edilen vergi ile beraber vergi cezası da birlikte düzenlenebileceği gibi ihbarnameler ayrı ayrı da düzenlenebilir. Vergi Usul Kanunu 34. ve 35. maddelerinde öngörüldüğü şekilde düzenlenmeyen ihbarnameler Vergi Mahkemesinde İptal Davası açılmak suretiyle iptal edilebilir.

Vergi Ceza ihbarnamesi, mükellefe veya yetkiliye tebliğ edilerek ilgilisinden ödeme yapmasını , itiraz etmesini veyahut dava açmasını bildiren yazılı bir belgedir.Vergi/ceza ihbaranamesinde özetle; İhbarnameyi düzenleyen kurumu, verginin türü, verginin aslı ve cezasının miktarı, vergi aslı veya cezasının hukuki dayanağını, ihbarnamedeki vergi aslı veya cezasına karşı dava açma yeri ve süresi yer almaktadır.

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI İTİRAZ YOLLARI

Vergi /Ceza İhbarnamesine karşı idari ve Yargı İtiraz yolları mevcuttur.

– Vergi /Ceza İhbarnamesine Karşı İdari Başvuru Yolu;

Vergilendirmede Hata:Vergi Ceza İhbarnamesini tebliğ alan ilgli vergi işlemlerinin hatalı olduğunu düşünüyor ise  Vergi Usul Kanunun 120 ve devamı maddelerinde tanımlandığı gibi ihbarname kesilen kişide hata, mükellefiyette hata, vergi konusunda hata, vergi değerinde veyahut miktarında hata ve mükerrer vergilendirme hususlarında ihbarnamedeki hatanın düzeltilmesini ihbarnameyi düzenleyen kurumdan talep edebilir. Mükellefin talebi yerinde dörülmez ise mükellefin dava hakkı saklıdır.

Uzlaşma : Mükellef ile ihbarnameyi düzenleyen kurum arasında Vergi ve vergi cezasının miktarının indirilmesi için görüşmeler yapılmasıdır. Görüşmeler uzlaşma ile sonuçlanırsa mükellef dava hakkından feragat etmiş olur. Kurum da alacağına dava beklemeksizin kavuşmuş olur. Vergi Usul Kanunu 359. maddede düzenlenen vergi kaçakçılığı suçu kapsamında olan vergi aslı ve vergi ziyaı cezaları uzlaşmaya tabi değildir.

Vergi Cezasında İndirim: Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesine göre vergi cezasının yarı oranında indirilmesi ihbarnameyi düzneleyen kurumdan talep edilebilir. Bu durumda vergi aslının ve yarı oranında indirilen vergi cezasının 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu idari yola başvuran mükellef yargı yoluna başvurma hakkından vazgeçmiş olacaktır.

– Vergi /Ceza İhbarnamesine Karşı Adli Başvuru Yolu;

Tebliğ edilen vergi aslı ve cezasının iptali için Vergi Usul Kanununun 377. maddesi uyarınca ihbarnamenin tebliğ tarihinden sonra 30 gün içerisinde yetkili vergi mahmesine başvurarak vergi aslı ve cezasının tamamının veya bir kısmının iptalini talep edilebilir. Dava açılması ile birlikte Vergi Mahkemesi 15 gün içerisinde başvuruyu incelemeye alır . İncelemede bir eksiklik var ise davacıdan eksikliklerin belli bir sürede giderilmesini ister. İncelemede eksiklik yok ise dava dilekçesi davalı idareye tebliğ edilir. Dava açılması ile birlikte vergi ve ceza tahsili yargılama süresince yasa gereği durur. Bu nedenle vergi mahkemesinden ayrıca Yürütmenin Duruduluması talep edilmesine gerek yoktur.

-İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnamesi ( İHB2 )

İki No’lu vergi / ceza ihbarnamesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (IYUK) 28/5. Maddesinde yer verilmiştir. Vergi / Ceza İhbarnamelerine karşı açılan davaların “Ret” yada “Kısmi Ret” ile sonuçlanması ardından İHB2 kodu ile bu ihbarname düznelenir. Vergi Mahkemesi kararı uyarınca hesaplanan vergi ve ceza tutarları ile mahkemece hükmedilen harç , gecikme faizi ve ret edilen tutar üzerinden haksız çıkma tazminatı bu ihbarnamede düzenlenir. Bu ihbarnameye de dava açılıabilir. Ancak yargılama tarhiyatı bu davada konu edilmez. Yalnızca hesaplama hataları ile ilgili itiraz yapılabilir.

Tebliğ edilen ihbarnamelere karşı ihbarname ilglilisi idari ve adli başvuru yollarına gidebilir. Kendilerine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükelleflerin bu ihbarnamelere karşı konusunda alanında uzman kişilerden destek almalarını tavsiye ediyoruz.

Av. Ahmet Ayhan ÖZTÜRK

HUKUKUKİ DESTEK İÇİN İLETİŞİM HATLARIMIZDAN TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir Cevap Yazın

%d