VERGİ UYGULAMALARINDA İHTİRAZİ KAYIT

ihtirazi kayıt
Vergi hukukunda ihtirazi kayıt

İHTİRAZİ KAYIT NEDİR ?

Türk Vergi Sistemi beyana dayalı vergi sistemini benimsemektedir. Bu sistemde vergi miktarı mükellefin beyanı ile belirlenir ve tahakkuk fişi oluşturulur. Vergi Hukukunda da prensip olarak mükellef beyanı dava konusu edilemez (VUK 378 m.). Mükellefin beyanı konu edilerek açılan dava ret ile sonuçlanacaktır. Ancak bu durumun bir istisnası ihtirazi kayıt ile beyanda bulunmaktır.

İhtirazi Kayıt, hukuk terimi olarak haklarını koruma altına almak isteyen tarafın koşullu olarak verdiği beyandır. Vergi uygulmalarında, mükellefin kurumun genel uygulamalarına uygun düşen ancak bu uygulamanın yerinde olmadığını düşündüğü durumda başvurabileceği bir usuldür. İhtirazi kayıt İdari Yargılama Usulü Kanununda (Md. 27/3) ve Vergi Usul Kanununda (Md.112/6) geçmektedir.  Beyannameye şerh olarak ihtirazi kayıt işlenir, beyannameye işlenemiyor ise ayrı bir dilekçe ile ihtirazi kayıt beyannameye eklenebilir.

İhtirazi Kayıt İle Beyanname Vermenin Sonuçları

İhtirazi kayıt kayıt ile beyanname sonrası oluşturulan tahakkuk fişine karşı 30 gün içerisinde çekince konulan nedenler ile ilglili dava açılmalıdır. Aksi takdirde kayıt işlevini kaybedecektir.

İhtirazi kayıt ile beyanname vermek tahsili durdurmaz. Ancak dava aşamasında mahkemeden yürütmenin durdurlması kararı alındığında tahsil işlemleri duracaktır.

İdari Yargılama Usulü Kanununda ihtirazi kayıtla verilebilecek beyannameler için herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir. Ancak her yıl kendiliğinden tahakkuk eden vergilerde (emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi) ihtirazi kayıt mümkün değildir. Bu tür vergilere ödeme tarihi döneminde yasal sürelerde dava açılması mümkündür.

HUKUKUKİ DESTEK İÇİN İLETİŞİM HATLARIMIZDAN TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir Cevap Yazın

%d