Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

yeni malik ihtiyacı nedeniyle tahliye
Yeni Malik İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Kiralananı sonradan edinen kişi, yeni malik (satınalma, miras yada bağışlama yollarıyla olabilir), kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra  açacağı bir tahliye davasıyla sonlandırabilir. Yeni malik tahliye dava süreci taşınmazın alıımından itibaren 1-1,5 yıl kadar sürecektir.

Kiralananı sonradan edinmek gereksinim haricinde keyfi olarak kira sözleşmesinin feshi ve kiracıyı tahliye hakkı kazandırmaz. Kiracıyı sözleşmeyi sonlandırmak için asıl olan kiralayanın gereksinimidir. Ancak yeni malikin ihtiyacı nedeniyle açılacak tahliye davasında gereksinime dayanarak açılacak tahliye davasından farklı olarak kira sözleşmesinin süresinin bitmesinin beklenmesine gerek yoktur.

Yeniden Kiralama Yasağı

TBK m. 355/1 gereği kiracı ihtiyaç nedeniyle taşınmazdan tahliye edildikten sonra kiraya veren, kiralananı haklı bir sebep olmaksızın 3 yıl geçmedikçe tahliye edilen kiracıdan başkasına kiralayamaz. Aksi halde kiraya veren ihtiyaç nedeniyle tahliye ettirdiği kiracıya en son ödenen kira bedeli üzerinden hesaplanacak bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre; yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar ise eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Diğer Tahliye Sebepleri için yazımızı ziyaret edebilrisiniz

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: